0049 40 41921990 info@ingrid-dykstra.de
  • Nederlands
  • Duits

Voor Professionals

Professionals

In supervisie kun je met opstellingen of systemisch werk de dynamieken uit de dagelijkse pedagogische praktijk verkennen en eventueel de persoonlijke en familiaire achtergronden die zijn gaan meespelen. Professionals kunnen zo vanuit nieuw perspectief naar zichzelf kijken, naar de aan hen toevertrouwde kinderen en gezinnen en ook naar het contact met hun collega’s of team.

Eigen vragen, onderwerpen of problemen kunnen we onderzoeken met systeemopstellingen of familieopstellingen. Als je je eigen aandeel in de dynamiek leert zien, heb je permanent meer toegang tot je deskundigheid, je capaciteiten en autonomie.

Ik heb jarenlange ervaring met systemisch werken met professionals individueel, in groepen met collega’s (bijv. leraren) en met complete teams. Zo heb ik in Hamburg jarenlang samengewerkt met Kinder- en Jeugdzorg, met familierechtbanken en gezinsadvocaten en met de Duitse Kinderbescherming.

Contact

Postadres:
Karolinenstrasse 5a, Hth 2
20357 Hamburg

0049 40 41921990

info@ingrid-dykstra.de